Over One4Work.

Op nummer één staat het aan het werk houden van werknemers. We richten ons hierbij met name op de preventie van fysieke klachten die hun oorzaak vinden op de werkplek. Bij bestaand ziekteverzuim kunnen we u helpen bij het hersteltraject. Dit doen we op verschillende manieren. Zie hiervoor de pagina: ‘Ondersteuning‘.

Dit doen we voor allerlei werkplekken; “van kantoor tot industrie”.

Individueel werkplekadvies
Over One4Work

Laag ziekteverzuim bij bedrijven.

One4work wil samen met u en de werknemers tot een optimale aanpak komen om iedereen aan het werk te houden. Het is nooit “eenrichtingsverkeer”; als werkgever verwacht u iets van uw personeel maar de werknemer mag ook iets van u verwachten. Ik ben bekend met de Arbowetgeving en Arboregelingen en de verplichtingen die het met zich meebrengt. In een tijd dat het moeilijk is om goed personeel te werven, is het des te belangrijker goed personeel te houden. Dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden in de werknemers. Mijn slogan is: tevredenheid leidt tot loyaliteit.

Contact Opnemen.

Email

info@one4work.nl

Telefoonnummer

06-30316138

Adres

Houtrustlaan 20, 6081 CX Haelen