Ondersteuning

Mijn werk heeft altijd “een kop en een staart”. Hoe lang het duurt voor we “de staart” bereikt hebben, is helemaal afhankelijk van de omvang van de opdracht. Bij een individueel werkplekonderzoek kan ik in 4 uur klaar zijn. Het op poten zetten van een goede ziekteverzuim-aanpak kan een jaar duren. Voorop staat altijd, het samen tot een doel komen.

Op deze pagina vindt u alle soorten ondersteuning die we bieden. Alles is maatwerk. Heeft u interesse of wilt u meer weten, neem dan contact met me op.

Preventief werkplekonderzoek

Individueel werkplekadvies

Advies om de werkplek voor een specifieke medewerker te verbeteren en zo fysieke klachten te kunnen voorkomen.

Een werkplekonderzoek voor één medewerker met klachten omvat:

 • vraaggesprek om de klachten in beeld te krijgen
 • optioneel; fysiotherapeutisch onderzoek (evt. behandeladvies)
 • beoordeling van de werkplek, de werkhouding en het gebruik van de werkplek
 • werkplekadvies; aanpassing werkplek, werkhouding en invulling van het werk
 • overleg met leidinggevende/HR over de te nemen maatregelen
 • 2 weken na het advies, een telefonisch consult om ervaringen te horen en eventuele aanpassingen te bespreken.

De beoordeling en het werkplekadvies wordt ook nog digitaal aangeleverd aan de werknemer en evt. werkgever. Vaak kunnen kleine, praktische veranderingen al zorgen voor minder werkbelasting.

Hersteltraject voor individuele werknemer

Hersteltraject (individueel)

Bij werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, kunnen we helpen ze zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden (belastbaarheid) van de werknemer en geven desgewenst advies aan de werkgever om herhaling te voorkomen.

Een hersteltraject bestaat uit verschillende onderdelen:

 • vraaggesprek om te inventariseren welke klachten er zijn en hoe de belastbaarheid is
 • evt. behandeladvies en begeleiding in het behandeltraject (contact behandelaar of evt. zelf inzetten behandelaars)
 • werkplekonderzoek om inzicht te krijgen in de fysieke belasting.
 • bij terugkeer: opbouw van werk naar duur en belasting. Advies over aanpassing werkplek en indeling van werkzaamheden.
 • overleg met leidinggevende om inzicht te geven over de mogelijke werkzaamheden
 • belastbaarheid vergroten door advies nazorg

Het is bewezen dat een vroege, gedeeltelijke terugkeer op de werkplek van belang is. Een goede begeleiding en positieve aandacht van werkgever en collega’s leiden tot sneller herstel.

Werkplekonderzoek hele afdeling

Werkplekonderzoek van een hele afdeling

Dit is een analyse van de werkvloer met praktische adviezen, om de werkbelasting te reduceren. Op een kantoor kan dit betekenen dat ik bij elke werknemer zijn werkplek optimaal instel (en zelf laat instellen). Als er een hoog ziekteverzuim is op één afdeling, ga ik samen met de leidinggevende, de HR-manager en de mensen op de werkvloer kijken waar de knelpunten zitten.

Ik heb de kennis over de fysieke belasting en hoe deze te verminderen is. Samen met jullie kennis over het werkproces, de praktische invulling hiervan en de mogelijkheden tot verandering (technische veranderingen, budget etc.), gaan we verbeteringen aanbrengen die tot minder fysieke klachten leiden.

Ziekteverzuim verminderen strategie voor het hele bedrijf

Ziekteverzuimtraject hele bedrijf

Hierbij neem ik het fysieke aspect onder de loep. Door het houden van een fysiotherapeutisch spreekuur in uw bedrijf, worden beginnende klachten sneller zichtbaar. Een goed advies en snelle behandeling kan ziekteverzuim vaak voorkomen.

Ook komen, bij dit traject, alle voorgaande diensten aan bod:

 • individuele werkplekonderzoek bij klachten
 • hersteltrajecten bij ziekteverzuim
 • werkplekanalyse van de verschillende afdelingen

Kortom, een allesomvattend traject om het ziekteverzuim binnen uw bedrijf te verminderen.

Contact Opnemen.

Email

info@one4work.nl

Telefoonnummer

06-30316138

Adres

Houtrustlaan 20, 6081 CX Haelen